Mu4V.NET 12+

Mu4V.NET Mobile ⟩

Cho phép Mua In-App

Hướng dẫn cài đặt

Nếu bạn gặp phải vấn đề xác minh độ tin cậy của ứng dụng Mu4V.NET MOBILE.

Sau đây là các bước hướng dẫn để có thể dễ dàng xác nhận các thông tin này.

Bước 1. vào mục Cài Đặt >Cài Đặt Chung

Bước  2. Vào phần  "Quản Lý Thiết Bị" hoặc "Cấu Hình"

 

Nhiều máy Cần xác thực qua Cấu Hình.

 

Bước  3. Chọn GNT Inc

Xác thực Tin Cậy.

 

Bước  4. Chọn Tin Cậy " GNT Inc " >Tin Cậy

Xác nhận ICON đã hoàn tất và "Vào Game".

 

Sau khi hoàn thành bạn có thể truy cập vào Game và chơi bình thường !

Thông tin

© Mu4V.NET Mobile